MUZT-leerlingen spelen mee in professionele productie ‘Hid Hero’

31 August 2022

Leerlingen van MUZT Musicalopleiding spelen mee in de productie ‘Hid Hero en het referendum’. De voorstelling met de professionele acteurs Rik Witteveen (GTST, Het Huis Anubis) en Michelle van de Ven (The Phantom of the Opera, Little Woman) en muziek van Broken Brass is vanaf 8 september te zien in Bolsward. De MUZTers vervullen de rol van weeskinderen.

De voorstelling speelt zich af in de achtertuin van het voormalige Weeshuis. Een toegangskaart kost 24,50 euro (exclusief reserveringskosten). Per speelavond zijn 450 tickets beschikbaar. Kaarten zijn te bestellen op de website van Hid Hero.

Speeldata
Donderdag 8, vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11, woensdag 14, donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 september. Elke voorstelling begint om 20.30 uur en duurt anderhalf uur.

Het verhaal

Het is 1952. Burgemeester Bruinsma loopt zich de benen uit het lijf om Bolsward op te stoten in de vaart der volkeren. Hij bedenkt het ene initiatief na het andere. Sommige worden meteen omarmd, zoals de bouw van een muziekkoepel, maar andere plannen stoten op een afwachtende houding van de Bolswarders. Geduldig noteert zijn schaduw Geertje hoe ver de burgemeester met zijn plannen is.

Dan vraagt de postbode de aandacht van de burgemeester voor een brief: Bolsward is samen met Delft uitgekozen voor een proefreferendum over een Europese samenwerking. Beide steden zijn qua bevolkingssamenstelling en stemgedrag namelijk representatief voor de Nederlandse samenleving. De burgemeester ziet meteen kansen om zijn stad landelijk en internationaal op de kaart te krijgen. De leider van de gereformeerden reageert echter afwachtend en de Bolswarder industriëlen eveneens. Maar als de voorzitter van het comité echt naar Bolsward komt, slaat de stemming om: Bolsward grijpt zijn kans om te tonen hoe bijzonder de stad is.

Een graf opent zich: weduwe Hid Hero Jelbeths kan de rust niet vinden, hoewel ze al jaren dood is. Hoe gaat het met de wezen? De zorg blijkt terecht als duidelijk wordt dat de burgemeester van mening is dat het weeshuis, `de rotte kies van Bolsward’, verdwenen moet zijn voor de internationale gemeenschap komt om de pracht van de stad te bewonderen. Ondertussen raakt de stad in de ban van het komende referendum. Bolsward maakt een beste beurt als percentagegewijs meer mensen vóór stemmen dan in Delft. De burgemeester maakt het tot zijn hoofdtaak de inwoners te bewegen een positieve stem uit te brengen. De Bolswarder als wereldburger door Europese samenwerking is een gouden kans voor de handel. Zakenlieden zien kansen hun bedrijven een impuls te geven. De koffiebrander, de vieuxstoker en de directeur van de melksuikerfabriek popelen van ongeduld: internationale aandacht.

Hid Hero inspireert een tegenbeweging. Democratie is niets waard als er niet naar de zwakkeren wordt omgekeken. De burgemeester ziet de steun voor zijn plannen verdwijnen, ondanks alle medewerking van de zakenlieden. Hij is de wanhoop nabij, tot Hid Hero bij hem verschijnt en hem overtuigt dat een Europese overheid alleen zin heeft als die ook de zwakkeren beschermt. Als een donderslag bij heldere hemel komt er een Weduwen- en Wezenwet. Voortaan wordt de zorg op nationaal niveau geregeld. De burgemeester presenteert het nieuws vol trots aan de internationale pers. Natuurlijk roemt hij ook de gemeenschapszin en de sociale verantwoordelijkheid in Bolsward. Het weeshuis kan worden gesloten nu er een landelijke voorziening is. Hid Hero besluit terug te keren in haar graf. Maar niet zonder een waarschuwing. Ze dreigt er meteen weer uit te komen als Europa de zorg voor elkaar en de zwakkeren in het bijzonder niet waarborgt.