Cookies op Kunstencentrum Atrium

We gebruiken functionele cookies, zodat onze website naar behoren functioneert, en analytische cookies, zodat we onze website kunnen optimaliseren op basis van je gebruik. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Je kan hier meer over lezen in ons Privacy Statement. Hieronder kan je kiezen welke andere cookies je wil accepteren.

Ik wil gepersonaliseerde advertenties.

Wil je ook advertentiecookies accepteren zodat we je advertenties kunnen laten zien met de cursussen en evenementen die voor jou interessant kunnen zijn? (Dit heeft geen invloed op het aantal advertenties dat je te zien krijgt.)

Discipline

Leeftijd

Locaties

Muziekexamens

Exameninformatie

Kunstencentrum Atrium biedt instrumentale en zangleerlingen de mogelijkheid om eens in de twee jaar een examen af te leggen. De belangrijkste zaken op een rij:

 • Deelname aan de examens is vrijwillig.
 • Het examen kent een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte.
 • Het praktijkgedeelte wordt voorbereid in de wekelijkse instrumentale les of de zangles.
 • Voor het theoriegedeelte worden aparte theorielessen gegeven.
 • Leerlingen kunnen eens per twee jaar examen doen:
  – A-examen in het tweede lesjaar
  – B-examen in het vierde lesjaar
  – C-examen in het zesde lesjaar
  – D-examen in het achtste lesjaar
 • De docent zal beoordelen wanneer een leerling examen kan doen. Dit kan eerder, maar ook later zijn.
 • Een leerling kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  – Een volledig examen afleggen (praktijk + theorie), wat resulteert in het behalen van een diploma.
  – Alleen een praktijkexamen afleggen, wat resulteert in het behalen van een praktijkcertificaat.
  – Alleen een theorie-examen afleggen, wat resulteert in het behalen van een theoriecertificaat.

Praktijkexamen
Het praktijkgedeelte wordt voorbereid tijdens de wekelijkse les. Bij dit examen speelt/zingt de leerling een examenprogramma, aangevuld met toonladders, prima vistaspel en gehoor- en ritmeoefeningen, voor een commissie van twee docenten (waaronder de eigen docent). Er zijn in ieder cursusjaar twee examenperiodes: april (vroege periode) en juni/juli (late periode).

Theorie-examen
Aan het einde van de serie lessen volgt een theorie-examen: in december, maart en juni. Gedurende het hele cursusjaar wordt er ter voorbereiding op het theorie-examen een aantal theorielessen gegeven door Marten Miedema. De theorielessen worden gegeven in drie periodes: oktober t/m december, januari t/m maart en april t/m juni.

Voor alle niveaus worden er lessen gegeven op drie locaties:

 • Sneek, het Atrium
 • Bolsward, Marne College
 • Koudum, Bogerman

De theorielessen zijn in groepsverband en digitaal via muziekexamen.nl. Leerlingen kunnen op deze site inloggen. Zo kan er thuis worden geoefend. Na circa acht lessen volgt het online schriftelijke theorie-examen. Het examen wordt gemaakt met gebruik van een tablet, die door kunstencentrum Atrium beschikbaar worden gesteld.

Leerlingen mogen zelf besluiten of ze de theorielessen willen volgen. Het deelnemen aan de theorielessen is niet verplicht. Deelname aan het online schriftelijke theorie-examen is wél verplicht.

Aan het volgen van de theorielessen zijn extra kosten verbonden, die niet in het reguliere lesgeld zitten. Leerlingen die hebben deelgenomen aan de theorielessen, krijgen hiervoor een aparte factuur. Het tarief voor het volgen van de theorielessen is te vinden op staging.staging.kunstencentrumatrium.nl.


D-traject

Het D-traject is een traject dat de leerlingen een of twee jaar voorafgaand aan het D-examen kunnen ingaan. Er worden in deze laatste twee jaar van de opleiding verschillende activiteiten georganiseerd ter voorbereiding op het examen. De leerlingen doen ook online schriftelijk theorie-examen. De theorielessen worden gegeven oktober/november/december (1e periode), januari/februari/maart (2e periode) en april/mei/juni (3e periode) Het schriftelijke examen is respectievelijk in december, maart en juni.

Daarnaast worden verschillende voorspeelmomenten/concerten georganiseerd, waar de kandidaten onderdelen uit hun examenprogramma kunnen voorspelen. Het examenonderdeel toonladders en prima vista (spelen op het eerste gezicht) wordt als module op een apart moment getoetst. Ter afsluiting is er in juni een feestelijke diploma-uitreiking.

De leerlingen die het D-traject volgen, krijgen dertig minuten hoofdvakles (instrumentaal/vocaal). De kosten van het D-traject zijn gunstiger ten opzichte van de reguliere les van dertig minuten per week. De kosten van de theorielessen zijn in het lesgeld van het D-traject inbegrepen.


Voor alle overige informatie kunnen leerlingen en ouders terecht bij de eigen docent of bij examencoördinator Marten Miedema: marten.miedema@cks.nl.