Muziekleerlingen Atrium geslaagd voor hoogste examen

13 July 2022

Zeven leerlingen van kunstencentrum Atrium zijn geslaagd voor het jaarlijkse D-examen, de hoogste proeve van bekwaamheid bij een muziekschool. De jonge, getalenteerde muzikanten zitten minimaal acht jaar op les. De geslaagden hebben het zogeheten D-traject gevolgd. Het optreden voor publiek is daar een onderdeel van.

  • Gitaar: Tseard Kloosterman (15) uit Sneek (docent Erik Westerhof)
  • Bugel: Stefan Yska (17) uit Bolsward (docent Roelof Bakker)
  • Klarinet: Jenny Kok (17) uit Ferwoude (docent Jantsje Westra)
  • Klarinet: Renske van Esveld (17) uit Parrega (docent Jantsje Westra)
  • Piano: Doutsen Regnerus (18) uit Hijlaard (docent Willem Aukema)*
  • Trombone: Jan Yeme de Wolff (18) uit Blauwhuis (docent Roelof Bakker)
    Met lof geslaagd

Tevens is een drumleerling van docent Richard Veltman geslaagd voor het D-examen.

“Gelukkig konden er dit jaar weer zonder COVID-19-beperkingen muziekexamens worden afgenomen”, aldus Marten Miedema, coördinator van de examencommissie. “Een groot deel van de leerlingen heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. Het niveau van de kandidaten was net als voorgaande jaren behoorlijk hoog. Er deden het afgelopen seizoen zeven leerlingen mee aan het D-traject, het hoogste examen. Allemaal zijn ze met ruime cijfers geslaagd.”